Μηv το Xάσετε: Επίδομα Αvάσα 240 Eυρώ! Πoιοι θα το Πάρoυν

0
2309
Επίδομα, https://viralnewsgr.eu/

Μηv το Xάσετε: Επίδομα Αvάσα Mέχρι 720 Eυρώ! Πoιοι θα το Πάρoυν

Δείτε πιο κάτω ποιοι & πως μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα.

Το βοήθημα ισούται, με 15 ημερομίσθια και με την αύξηση του κατώτατου μισθού ανέβηκε από τα 215,85 ευρώ στα 240 ευρώ. Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν….

Ειδικό επίδομα σε ανέργους που δεν δύνανται
να ενταχθούν στη 12μηνη επιδότηση έχει θεσπίσει ο ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι πρέπει να παραμένουν άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για τρεις μήνες.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Εivαι Επiσιμο- Δείτε Ημερομηνίες: Νωρiτερα η Πληρωμή Eπιδόματων Λoγω Πάσχα

Το ειδικό βοήθημα ισούται με 15 ημερομίσθια και με την αύξηση του κατώτατου μισθού ανέβηκε από τα 215,85 ευρώ στα 240 ευρώ, ενώ αν δοθεί μέχρι και τρεις φορές το εκάστοτε έτος, οι συνολικές απολαβές φτάνουν τα 720 ευρώ.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Για να καταστούν δικαιούχοι του βοηθήματος οι άνεργοι, πρέπει:

-Να πραγματοποιήσουν στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Κων/vα Σπυροπούλου: Συγκλονiζει το Πρώτo Μήvυμά της Mετά τον Xωρισμό με τον Bαρβέρη

-Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

-Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του άνεργου ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Η Πρώτη Avτίδραση Κωστόπoυλου, για τον Γάμο Μπαλατσιvού-Κικiλια: «Pε Δεν Πάτε…»

Πώς να κάνετε αίτηση

Η αίτηση του ανέργου για το ειδικό βοήθημα μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

-Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας

-Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services

-Μέσω των ΚΕΠ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Τα Πάνω-Κάτω Σήμερα!! Τι λένε τα Ζώδια για σήμερα Πέμπτη 11/4

-Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο

-Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

-ΙΒΑΝ δικαιούχου… πηγή

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ...