Ανατροπή: Επιτpέπεται Η Μετακίvηση Eκτός Nομού! Τα Έγpαφα Που Απαιτούvται

0
10931

Ανατροπή: Επιτpέπεται Η Μετακίvηση Eκτός Nομού! Τα Έγpαφα Που Απαιτούvται

Μια απίστευτη ανατροπή ανακοινώθηκε.

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού, αποσαφήνισε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις. Όπως είπε, διευκρίνισε ότι η υπερτοπική……

Μια απίστευτη ανατροπή ανακοινώθηκε.

Η διευκρίνηση που έκανε για το πότε επιτρέπεται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Ερwτικές Πρoβλέψεις Tης Δευτέρας: Συvάντηση Με Παλιό Έρwτα «Avατρέπει» Το Παρόv Για 3 Ζώδια

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού, αποσαφήνισε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις.

Επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού για ασθενείς που πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές, αλλά δεν ισχύει το χαρτί από ιδιώτη γιατρό. Τι αναφέρει το ΦΕΚ. Διευκρινίσεις από τον Άκη Σκέρτσο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Η Άvτα Λεούση Πρoειδoπoιεi Για Yπόλοιπο Απριλioυ: Ερwτικές Eπιστρoφές «Σημαδεύoυν» Την Zωή Σε 5 Ζώδια

Πότε επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού για λόγους υγείας αποσαφήνισε σήμερα

το πρωί ο υφυπουργός Συντονισμού και Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Sυrvivor Spοiler: «Eiσαι Μεγάλoς Aλήτης»! Άγpιος Καυγάς Τριαvτάφυλλου-Ηλiα Mπpοστά Στις Kάμεpες (Vid)

Όπως είπε, διευκρίνισε ότι η υπερτοπική μετακίνηση επιτρέπεται όταν αφορά ιδιωτική δομή υγείας, όπως κλινική και νοσοκομείο, και όχι ιδιώτη γιατρό.

Το ΦΕΚ αναφέρει χαρακτηριστικά:

1. Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης.».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Epwτικές Πρoβλέψεις Νέας Εβδομάδας: Ξαφvική Eπανασύνδεση «Αvατρέπει» Kαvόνες Σε 5 Ζώδια

Το μέτρο ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Το ΦΕΚ που είχε δημοσιευτεί στις 23 Απριλίου 2021 ανέφερε:

Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης…πηγή

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ...