Αvάσα- Mόλις Αvακοινώθηκε: Τα Xρήματα Στoυς Λoγαριασμούς Από Σήμερα Δευτέρα

0
567

Αvάσα- Mόλις Αvακοινώθηκε: Τα Xρήματα Στoυς Λoγαριασμούς Από Σήμερα Δευτέρα

Ποιοι θα δούν χρήματα σήμερα στους λογαριασμούς τους;

Τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από σήμερα Δευτέρα- Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων εξακολουθεί να…

Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν

στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Διακoπές Σχολείων Για Χριστούγεvvα: Κι Όμως, Φέτoς ΔΕΝ Ξεκιvούν Από 23 Δεκεμβρiου

Eξακολουθεί να ισχύει, o έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων (μέσα στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί).

Aπό τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πληρώνεται φέτος νωρίτερα από ποτέ και το Δώρο Χριστουγέννων 2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Εpwτικές Πρoβλέψεις Νέας Εβδομάδας! Ξαφvική Eπαvασύvδεση Φέρvει «Αvατρoπές» σε 5 Ζώδια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, τα επιδόματα θα προπληρωθούν ως εξής:

Από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα αρχίσει να καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το Δώρο Χριστουγέννων 2019.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Άγριες Mέλισσες: Το spoiler Πoυ Δεν Περίμεvε Καvένας! Με Aυτόν θα Γίvει Ζευγάρι η Ελέvη

Επίσης, από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 θα ξεκινήσουν να προπληρώνονται τα επιδόματα ανεργίας, τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων καθώς και τα βοηθήματα ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

Η καταβολή θα γίνει από τις 9 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2020. Οι πιστώσεις των επιδομάτων θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ> Μακρυπούλια-Χατζηγιάvvης: Έvας Kύκλος «Κλείvει» Για το Zευγάρι! To Δημόσιo Μήνυμα

Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, καθώς και των μακροχρονίως ανέργων (μέσα στα χρονικά διαστήματα που τους έχουν οριστεί) εξακολουθεί να ισχύει….

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ ...